Tor Hammerø

Tor Hammerø

Norwegian freelance journalist Tor Hammerø wrote something about Ellipse. “Travaglini er en teknisk langt framskreden musiker med en solid ballast både når det gjelder jazz og klassisk musikk. Det setter han sammen til et vakkert, poetisk og høyst personlig...